Môj jazykový portál na prvý pohľad

Vitajte na jazykovom portáli! Tu nájdete prehľad všetkých dôležitých informácií a ponuky jazykového portálu vo vašom jazyku. Na tejto stránke nájdete krátky opis k všetkým ponukám a priamy link. Rakúsky integračný fond (Österreichische Integrationsfonds - ÖIF) vás podporuje prostredníctvom platformy sprachportal.at pri výučbe nemčiny. Jazykový portál ponúka materiály a online ponuky pre dospelých a deti. Nájdete tu informácie o skúške a môžete sa na ňu pripraviť pomocou cvičení a modelových testov. Jazykový portál vám pomôže naučiť sa nemčinu, nech ste kdekoľvek, a rýchlo sa zorientovať v Rakúsku.


ÖIF Live Onlinekurs

Živé online kurzy

ÖIF ponúka každý deň bezplatné online kurzy pre úrovne A1, A2, 81 a B2, ako aj informácie o živote a a všedných dňoch v Rakúsku. Učte sa naživo so skúsenými a certifikovanými školiteľmi.

Učebňa A1

Tento online kurz je pre vás tou správnou voľbou, ak ste sa už s nemeckým jazykom trochu stretli a chceli by ste sa zdokonaliť v nemčine potrebnej pre každodenný život v Rakúsku. Školitelia s vami budú pracovať na gramatike, slovnej zásobe a frázach na každodenné použitie. V učebni nájdete priamy link na živý kurz!

> K UČEBNI A1

Učebňa A2

Tento online kurz je pre vás správnou voľbou, ak ste už absolvovali kurz A1, zvládate v nemčine najdôležitejšie situácie a chceli by ste sa zdokonaliť v nemčine pre každodenný život a prácu v Rakúsku. Školitelia s vami pracujú na gramatike, slovnej zásobe a frázach na každodenné použitie. V učebni nájdete priamy odkaz na živý kurz!

> K UČEBNI A2

Učebňa pre doplnkové kurzy A2/B1

Nájdete tu doplnkové kurzy na témy, ako sú: gastronómia a hotelierstvo, rakúske umenie a kultúra, ako aj k rôznym profesiám a odvetviam.

> K UČEBNI

Učebňa B1

Tento online kurz je pre vás tou správnou voľbou, ak ste už absolvovali kurz na úrovni A2, máte dobré základné znalosti nemčiny a chcete sa v nej ďalej zdokonaľovať. Školitelia s vami budú pracovať na gramatike, (odbornej) slovnej zásobe a frázach na pokročilejšie použitie, napr. pri práci alebo rozhovoroch na iné blízke témy.

> K UČEBNI B1

Učebňa B2

Tento online kurz je pre vás správnou voľbou, ak ste už absolvovali kurz Bl alebo v súčasnosti navštevujete kurz B2, máte dobré znalosti nemčiny a chcete sa v nej ďalej zdokonaľovať. Školitelia s vami pracujú na gramatike, (odbornej) slovnej zásobe a frázach na pokročilejšie použitie, napr. pri práci alebo (odborných) diskusiách.

> K UČEBNI B2

Doplnkový kurz pre Ukrajincov: Výučba nemčiny – prvé kroky v Rakúsku

Tento online kurz je pre vás tým pravým miestom, ak sa učíte nemčinu a zároveň hľadáte informácie o živote v Rakúsku: Ako sa môžem opýtať na cestu? Kde si môžem kúpiť lístok? Naučíte sa prvé dôležité výrazy a frázy pre život v Rakúsku. V učebni nájdete priamy odkaz na živý kurz!

> K UČEBNI


Lernende mit Laptop

Bezplatné online cvičenia

Chcete sa popri kurze nemčiny učiť nemecky samostatne? Potom odporúčame nasledujúce možnosti pre online cvičenia:

Online tréning slovnej zásoby (A1)

Pomocouonline tréningu slovnej zásoby môžete trénovať slovnú zásobu pomocou krátkych animovaných videí a online cvičení k obrázkovému slovníku ÖIF. Medzi témy patria napríklad „jedlo a nápoje“, „doprava“, „zdravie“ a „počasie“.

> ZISTITE VIAC

Panoramatické cvičenia (A1-B1)

Poďte s nami na virtuálnu 360° prehliadku a spoznajte každodenný život v Rakúsku. V sérii panoramatických obrázkov môžete napríklad zažiť návštevu rodinného lekára, ponoriť sa do prostredia viedenskej kaviarne alebo sledovať záchrannú akciu na viedenskom ostrove Donauinsel. Pomocou krátkych zvukových dialógov, čítania textov so základnými informáciami a cvičení si hravou formou rozšírite svoje znalosti nemeckého jazyka a zároveň si precvičíte otázky z oblasti hodnôt a orientačných vedomostí.

> ZISTITE VIAC

Doodle Clips vzdelávacie príbehy (A1-B1)

Doodle Clips sú vzdelávacie videá v štýle kreslených filmov. Zobrazujú výučbové príbehy na úrovniach AI až Bl. Učte sa na každodenných situáciách, ako je „jedenie a pitie“, „mobilita“ alebo „návšteva lekára“, a riešte krátke úlohy na rôznych cvičeniach.

> ZISTITE VIAC

Vzdelávacie podcasty (A1-B2)

Vzdelávacie podcasty „Deutsch im Gepäck“ (Nemčina v batožine) obsahujú rozhovory na úrovniach A1 až B2. Prisťahovalci hovoria o svojich skúsenostiach a živote v Rakúsku. Hovoria o témach ako migrácia, viacjazyčnosť, dialekt, práca a život. Pre všetky podcasty sú k dispozícii zodpovedajúce online cvičenia.

> ZISTITE VIAC

Videá: Každodenný život a hodnoty v Rakúsku (A1-A2)

Videá ponúkajú krátke dialógy v nemčine, arabčine a perzštine o každodennom živote v Rakúsku. Okrem toho sú v arabčine a perzštine k dispozícii dôležité informácie o témach, ako sú zdravie, práca, vzdelávanie a spoločný život.

> ZISTITE VIAC

Interaktívne vzdelávacie videá s cvičeniami (A1 - B2)

V bezplatných vzdelávacích videách si môžete pozrieť rozhovory z každodenného života. Cvičenia k scénam robíte pred ich sledovaním, počas sledovania a po sledovaní. Nacvičíte si počúvanie, ale aj čítanie, nové slová a dôležité štruktúry.

> ZISTITE VIAC


Materiály na bezplatné stiahnutie

Učte sa nemčinu samostatne s bezplatnými materiálmi na stiahnutie.

Coverbild der Ausgabe 24 des Unterrichtsmagazins Deutsch lernen mit dem Titel „Willkommen in Österreich“.

Časopis Deutsch lernen (A1/A2)

Časopis Deutsch lernen je bezplatný výučbový časopis pre integráciu a spoločný život. Môžete ho použiť aj na samostatné učenie doma. Každé číslo sa venuje inej téme života a bežného dňa v Rakúsku, napríklad demokracii, rovnoprávnosti, zvykom, bývaniu alebo nakupovaniu. Časopis vychádza štyrikrát ročne a môžete si ho bezplatne objednať alebo stiahnuť.

> ZISTITE VIAC

Cover Materialien mit Schwerpunkt Österreich B2

Materiály so zameraním na Rakúsko (A1-C1)

Bezplatné pracovné listy a pripravené učebné jednotky pre úrovne A1-C1 vám pomôžu pri učení nemčiny. Hlavnými témami sú každodenný život v Rakúsku a rakúska kultúra. V prílohe všetkých jednotiek nájdete riešenia, ďalšie odkazy a základné informácie o príslušnej téme.

> ZISTITE VIAC

C1 Počúvajte

Vyučovacie a učebné jednotky sú štruktúrované okolo textov na počúvanie a sú priradené k štyrom tematickým oblastiam. Okrem toho sú k dispozícii nárečové a hovorové verzie jednotlivých zvukových textov s príslušnými úlohami na počúvanie s porozumením a spoznávanie týchto jazykových variet.

> ZISTITE VIAC

Cover Österreich Spiegel Ausgabe 99

Bezplatné doplnkové materiály k časopisu Österreich Spiegel (A2-C1)

Österreich Spiegel, noviny na výučbu nemčiny, ponúkajú bezplatné doplnkové materiály: Tu si môžete stiahnuť cvičenia na počúvanie a čítanie a cvičenia na slovnú zásobu. Cvičenia sú k dispozícii v rozsahu od A2 až C1.

> ZISTITE VIAC

Cover Alpha START quer

Alfa START

Alfa START vám pomôže pri prvom kontakte s nemeckým jazykom. V 35 lekciách sa zoznámite s najbežnejšími frázami nemeckého jazyka na témy, ktoré sú dôležité pre každodenný život. Okrem toho je ku každej lekcii k dispozícii na stiahnutie množstvo ďalších doplnkových materiálov, ako sú kartičky s obrázkami, prepis počúvania, hárok s riešením a hárky na precvičovanie písania.

> ZISTITE VIAC


Nemčina pre deti: Hodnotná podpora jazyka

Logo Sprache Wertvoll fördern

ÖIF podporuje deti pri učení sa nemčiny prostredníctvom série „Sprache wertvoll fördern“. Detské knihy, zložky so skrytými predmetmi, kalendáre so slovnou zásobou a učebné klipy ponúkajú mnoho spôsobov, ako si precvičiť jazyk. Deti si hravou formou rozšíria slovnú zásobu. Materiály sú určené pedagógom, pracovníkom jazykovej podpory a rodičom, ktorí chcú podporiť osvojovanie si jazyka svojimi deťmi.

  

Coverbild des Kinderbuchs Hallo altes Haus mit Bildkarten.

Detské knihy a sprievodné materiály

Detské knihy ÖIF sú vhodné pre deti od 3 rokov a hravou a pre deti prívetivou formou spájajú rozvoj jazyka so zaujímavými témami: Napríklad detská kniha „Schau, ein Kakadu!“ (Pozrite, kakadu!) poskytuje prvý kontakt so svetom umenia, zatiaľ čo detská kniha „Draußen – eine Entdeckungsreise“ (Vonku – cesta za poznaním) pozýva deti objavovať prírodu. Bez ohľadu na tému: Všetky detské knihy ÖIF sú sprevádzané materiálmi pre pedagogickú prax, ktoré hravou a komplexnou formou podporujú detský jazyk. 

> ZISTITE VIAC

Cover Deutsch lernen mit Katze Mitzi

Priečinok so skrytými predmetmi

Komplexný balík materiálov „Deutsch lernen mit Katze Mitzi“ (Učíme sa nemčinu s mačkou Mitzi) pozostáva zo štyroch veľkoformátových plagátov, ktoré vyzývajú deti na hľadanie, rozhovory a rozprávanie. Brožúra s návodmi a brožúra s materiálmi ponúkajú pedagógom množstvo podnetov pre raný rozvoj jazyka. Okrem balíka materiálov poskytuje ÖIF bezplatnú online ponuku zábavných a rozmanitých vzdelávacích videí. Okrem iného ponúkajú piesne, rapovanie, básničky, príbehy alebo návody na ručné práce. 

> ZISTITE VIAC

Cover zum Wortschatzkalender

Kalendár slovnej zásoby

Každý deň nové slovo: Kalendár slovnej zásoby ÖIF ponúka zábavné rečové podnety na každý deň v roku, ako aj návrhy na hravé rozširovanie slovnej zásoby pre deti od 3 rokov. Jasné a jednoduché pokyny k úlohám vrátane pracovných listov a slovných nálepiek nájdete v priloženej vzdelávacej brožúre.

> ZISTITE VIAC

Cover der Praxisanregung Lernen mit Rhythmik 2

Hárky s aktivitami

Praktický materiál „Aktivitätenblätter“ podporuje pedagógov pri jazykovom vzdelávaní v základných školách formou pripravených a ľahko použiteľných aktivít. V duchu holistického učenia sú všetky aktivity podporované hravou formou, hudbou, rytmom, skúsenosťami so všetkými zmyslami a množstvom pohybu. Všetky hárky s aktivitami pre materskú školu sú zadarmo k dispozícii na stiahnutie.

> ZISTITE VIAC

Cover zu Impulsblätter

Impulzné listy

Impulzné listy ponúkajú 25 praktických podnetov pre raný jazykový rozvoj detí s malou alebo žiadnou znalosťou nemčiny. Boli špeciálne vyvinuté na každodennú jazykovú podporu v prostredí základného vzdelávania a priamo súvisia so životným prostredím detí. Impulzné listy si môžete bezplatne stiahnuť alebo bezplatne objednať vo forme brožúry.

> ZISTITE VIAC

Deutsch für die Pflege 2

Nemčina pre ošetrovateľstvo

Online kurz „Nemčina pre opatrovateľstvo“ je určený pre všetkých, ktorí si chcú zlepšiť svoje jazykové znalosti pre prácu v oblasti opatrovateľstva alebo osobnej starostlivosti. Nezáleží na tom, či chcete ešte len začať so vzdelávaním, alebo ste ho už absolvovali: Bezplatný online kurz môžete začať kedykoľvek. Táto ponuka nie je vhodná pre začiatočníkov v nemčine.  

> ZISTITE VIAC


Kurzy, skúšky a často kladené otázky Kurzy

ÖIF Kursangebote: Ein Lehrer unterrichtet eine Klasse.

Kurzy

Poradenské služby na tému kurzov nemčiny, informácie o inštitúciách ponúkajúcich kurzy a kurzoch nemčiny, ktoré podporuje ÖlF v rámci projektu „Startpaket Deutsch & Integration“, nájdete tu:

> ZISTITE VIAC

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ÖIF Prüfungen

Skúšky

Tu nájdete informácie o skúškach nemčiny, resp. integrácie ÖIF. Chcete sa čoskoro zložiť skúšku? Tu nájdete všetky termíny skúšok v Rakúsku. Informácie o prihláške a cenách obráťte sa priamo na skúšobnú inštitúciu podľa vašej voľby.

> ZISTITE VIAC

Vzorové testy a materiály na prípravu na skúšku

Na prípravu na skúšky ÖIF z nemčiny a integrácie sú k dispozícii modelové a vzorové testy na úrovniach AI až Cl, ktoré si môžete bezplatne stiahnuť. Môžete ich použiť na nácvik skúšobných formátov a priebehov skúšok. Materiály na prípravu na skúšku obsahujú aj dotazníky so všetkými otázkami o hodnotách a orientačných znalostiach vrátane riešení a bezplatnú aplikáciu na precvičovanie skúšobných otázok.

> ZISTITE VIAC

Skúšky ÖIF

Dohoda o integrácii (IV/D)

Spoločný európsky referenčný rámec (SERR)